De makers

De makers van dit spel realiseren zich dat ‘samen doen’ en ‘samen praten’ aan de hand van concreet materiaal helpend en zinvol is in de hulpverlening aan mensen met complexe zorgvragen. Cliënten die dit spel doorlopen geven aan het plezierig te vinden op een andere manier in gesprek te zijn over onderwerpen die hen (en hun zorgverleners)  aangaan.

Marleen Grimbel du Bois
is orthopedagoog en GZ psycholoog en werkt als
manager behandelzaken bij GGZ Eindhoven. 

Iris de Rooij
is redacteur eHealth bij GGzE en grafisch vormgever.
Ze heeft ook ervaring als cliënt.